Chat üzenetküldés Üzenetküldés

Chat jelenleg nem elérhető, kérjük nézzen vissza később. Addig is, kérjük küldjön üzenetet és a lehető leghamarabb választ adunk a kérdésére.

9700 Szombathely, Bocskai krt. 9. • Tel: + 36 (70) 615 0852 • oktatas@viszenkft.hu • NYSZ: 18-0008-06
Az Adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam, tudomásul vettem és elfogadom.
Az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, tudomásul vettem és elfogadom.

img
Spiraldynamik®- Spiráldinamika Törzs modul
SPIRALDYNAMIK® TANFOLYAM BASIC MED További információkat a Basic Med tanfolyamhoz az alábbiakban olvashat. A spiráldinamika egy anatomiailag megalapozott mozgás és terápiás koncept. A képzés modulrendszerű, ami az alapképzéstől a professzionális képzésig tart. A Basic med tanfolyam a spiráldinamika básisképzése és magába foglalja a törzs, AVT, FVT teljes mozgáskoordinációját.  Tanfolyam célja Anatómia és mozgáspotenciál elmélet és gyakorlat összefüggéseinek megismerése és megélése. Az emberi mozgáskoordináció globális összefüggéseinek kompetenciáinak megértése, individuális tartási ...

SPIRALDYNAMIK® TANFOLYAM BASIC MED

További információkat a Basic Med tanfolyamhoz az alábbiakban olvashat.

A spiráldinamika egy anatomiailag megalapozott mozgás és terápiás koncept. A képzés modulrendszerű, ami az alapképzéstől a professzionális képzésig tart. A Basic med tanfolyam a spiráldinamika básisképzése és magába foglalja a törzs, AVT, FVT teljes mozgáskoordinációját. 

Tanfolyam célja

Anatómia és mozgáspotenciál elmélet és gyakorlat összefüggéseinek megismerése és megélése. Az emberi mozgáskoordináció globális összefüggéseinek kompetenciáinak megértése, individuális tartási és mozgási szokások felismerése és evaluálása. A kibővített medicinális-terapiás repertoár képessé teszi Önt, a saját és betegei mozgásminőségét individuálisan, célzottan és tartósan optimálni.

Tanfolyam tartalma

 • Spiraldynamik® elvei
 • 3D-Anatómia és pathomechanika a Spiraldynamik® szemszögéből
 • 3D-statikus és dinamikus mozgásanalízis -  risikóanalízis és interpretáció: a részletek felismerése az egyes koordinációs egységekben és kihatása a teljes test koordinációjára

Bevezetés a mozgásiskola alapelveibe valamint a pszichopedagógiai betegirányitás elméleti tartalmának a gyakorlatra történő áthelyezése.

 • Érzékelés iskolája: saját mozgásdeficitek felismerése és módosítása
 • 3D-Manuális mozgásirányítás: Spiralis- és 8as-mozgások, impulzuscentrumok stimulációja
 • Mozgásiskolaés edzés: felfedező, aktív, kreatív
 • Az új mozgásminőség integrációja a mindennapokban releváns  mozgásokba = Segítség az önsegítéshez: terapeutáknak, betegeknek, klienseknek

Az elméleti tartalom alkalmazása a terápiás munkában:

 • Terápiás stratégiák felállítása kiválasztott kórképek alapján
 • Terápiás sokszínűség bemutatása az edzésben, sportban valamint  mozgáspedagógiában és mozgásművészetben, mint kapcsolódási/közös terület a terápia és a prevenció között.

Módszertan
A tartalom váltakozva van különféle tanítási és tanulási formákból kidolgozva. Az elméleti tartalom rövid előadásokon vagy az oktató által vezetett csoportos diszkussziókon keresztül kerül átadásra, vagy kis csoportokban illetve párban kísérletezve levezetve. A 3D-mozgásvezetés lépésről-lépésre kerül megtanításra és párokban gyakoroljuk, elmélyítjük és pontosítjuk. A mindennapos Spiraldynamik® testedzés kitágítja az individuális mozgásrepertoárt és megkönnyíti a megtanultak integrációját a személyes mozgásviselkedésbe és a professzionális munkába. A saját testen végzett munka és az írásban beadandó esetpélda a saját gyakorlatából elősegíti és támogatja a tanulási folyamatot az egyes tanfolyami modulok között. A tanulási eredmény kontrolljai (Quiz, gyakorlati feledatok a tanfolyamon) segítenek a résztvevőknek a tanulásban történő előrehaladásukat ellenőrizni. Az esetpéldák és az egyéni tanulás integráló eleme a tanfolyamnak és szükséges a megtanultak eredményes intergációjázoz az személyes professzionális munkában. Docensek, asszisztensek és kiegészítő tanfolyami kínálatok támogatják a résztvevőket a tanulási folyamatban

Tanóraszám:

3 x 5 nap = 15 nap
minimum 150 tanóra (45 perc):

 • 32 tanóra elmélet: anatómia, biomechanika, és mozgásfiziológia
 • 34 tanóra patológia gyógyászati mozgásanalízis, leletinterpretáció és leletdokumentáció
 • 50 tanóra stratégiai oktatás és technikák begyakorlása a kiválasztott esetpélda alapján, saját tapasztalat és gyakorlatiEigenerfahrung und gyakorlatok alapján
 • 14 tanóra preventív gyógyászati lehetőségek
 • 14 tanóra aktív mozgástréning
 • 6 tanóra elmélkedés az emberek közötti kapcsolatokról a terápiában és a pedagógiában.

Tanterv

15 nap

1. nap: alapelvek

2. nap: fej és medence

3: nap: gerincoszlop

4. nap: mellkas

5. nap: GKII terápiás felhasználás

6. nap: csípőizület I.

7. nap: csípőizület II.

8. nap: láb

9. nap: alsó végtag

10. nap: GK I járóiskola

11. nap: vállöv

12. nap: vállizület

13. nap: kéz

14. nap: kar

15. nap: kiértékelés

A 150 továbbképzési pontot ér ez a képzés Németországban (gyógytornászoknak) , amíg nincs hivatalosan elismert terápiás módszerek listája. A Spiraldynamik® megfelel a továbbképzési keretrendszer ajánlásának minden pontjának a gyógyászati területen a 2006.09.25-ödikei §125. 1-es bekezdés alapján.

Szakirodalom
MED: Lehrbuch zum Neuen Denkmodell der Physiotherapie- Band 1 Bewegungssystem (Hüter-Becker, Betz, Heel - Thieme Verlag). ISBN 3-13-130142-2 Detaillierte Grundlage zur funktionellen Anatomie, Bewegungsanalyse und Übungsaufbau

MED & MOVE: Achtsamkeit Renate Lauper / Dr. med. Christian Larsen – Verlag Via Nova – ISBN 978-3-86616-336-2 Spiraldynami® Übungsbuch, vertiefte Beschreibung der Bewegungspraxis. Liegen, Sitzen, Stehen, Gehen, die besten Übungen für ein neues Körperbewusstsein

Tanfolyami oktatók
Minden tanfolyam speciálisan kiképzett Spiraldynamik® tanár által van tartva, figyelve arra hogy a tanárnak a tanfolyamon résztvevőkkel egyező alapszakmája legyen ( terapeutákat terapeuta végzettségű, pedagógus jellegű végzettségűeket pedig pedagógus alapszakmáju oktató). A docensekről a következő linken tájékozódhat:http://web.spiraldynamik.academyfive.ch/dozenten.php

Vizsga/Certificate
Hiányzás maximum a tanfolyam összóraszámának 5%-a lehet és a tanfolyam végén lévő számonkérést sikeresen kell elvégezni. Ezesetben a Basic MED tanfolyam sikeresen lesz lezárva. A résztvevők megkapják a Basic MED Certificate-ot. A sikeres vizsga és a certificate nem jogosítja fel a résztvevőt diagnosztizálásra és terapizálásra.

Tanfolyamokról egyéb információ németül:

http://web.spiraldynamik.academyfive.ch/professionals/fortbildungen-ab-level-basic.php

Spiráldinamika képzés
A következő lépés a: Intermediate Physiopedagógia súlypont: mozgástanulás a terápiában és oktatás:5 nap intenzív munka kis csoportokban.
vagy egy Intermediate Specific tanfolyam az Ön választása szerint. Különbözö témalehetőségek:http://web.spiraldynamik.academyfive.ch/professionals.php

Szó-és képmárka
A Spiraldynamik® egy nemzetközileg regisztrált és védett márka. www.spiraldynamik.com
A Basic MED Certificate Önt csak arra jogositja fel, hogy a a szómárkát a saját személyére vonatkoztatva használja. Kifejezetten tilos reklámcélra felhasználni a szómárkát illetve egy ajánlatban való használata, valamint a képmárka mindenféle használata. További információk a szó és képmárka használatáról:https://www.spiraldynamik.com/pdf/UebersichtVerwendungWortmarkeSpiraldynamik.pdf

Mit szabad nekem
Spiraldynamik® használata a szakmájában és a saját testén a fent nevezett márkavédelmi törvényeknek megfelelően.

Egyéb tanfolyami információk:

A Spiráldinamika 3 modulból tevődik össze. Minden elvégzett modul után a résztvevő kap a cégtől egy tanfolyami igazolást, az oktató aláírásával (választható nyelven, a regisztrációkor két nyelv választása ingyenes), tehát a három modul után 3 igazolása lesz. Modulonként kötelező regisztrálni a résztvevőknek az alábbi honlapon:

Regisztrációt követve, aki mindhárom modult elvégezte, az a Svájci intézettől kapni fog egy összesítő/záró oklevelet, mely tanúsítja, hogy a terapeuta mindhárom modulon részt vett és sikeresen elvégezte. Ez az igazolás magyar nyelvű. Ezen felül angol és/vagy német nyelvű összesítő/záró oklevél ára 20 CHF svájci frank. Aki nem regisztrál modulonként, az nem kapja meg ezt az igazolást.

Jelentkezési határidő: 2019.12.31.

Rövid órarend:

1. nap 08:30-17:30

2. nap 09:00-17:30

3. nap 09:00-17:30

4. nap 09:00-17:30

 

5. nap 09:00-17:30

Jelentkezési feltételek és körülmények:

A tanfolyamra gyógytornászokat,orvosokat, ergoterapeutákat, gyógypedagógusokat/szomatopedagógusokat, gyógytestnevelőket, testnevelőtanárokat, humánkineziológusokat, konduktorokat várunk!

Időpontok:

Dátum Ár Tanóra Kredit Helyszín Oktatók Jelentkezés

Tanfolyam díja (számla 1)

Összege:

Név:

Irányítószám:

Város:

Utca, házszám:

Adószám:

Megjegyzés:

« Vissza a továbbképzésekhez

2011 © Viszen Kft. - Minden jog fenntartva WebDeb - ahol a weblapok születnek